Monday, 17 December 2012

Saturday, 8 December 2012

Aktiviti: Siapa Kreatif?

Siapa Kreatif?
Bentuk 3 dimensi boleh membina model tertentu mengikut bilangan.
Model yang terhasil.

Nota: Menyusun Dimensi Mengikut Pola
Bentuk-bentuk 3 dimensi boleh disusun mengikut pola.

a. Melibatkan dua jenis bentuk

b. Melibatkan tiga jenis bentuk.c. Melibatkan empat jenis bentuk.